Műszaki kiírásunk

Alapfogalmak

 • A fa egyedi azonosítója, sorszáma
 • Fafaj neve
  - Tudományos név
  - Fafaj besorolásának jogi és pénzügyi vonatkozása
  - Magyar név
 • A fa fizikai paraméterei
  - A fa magassága
  - A fa törzsátmérője
  - A fa törzskörmérete
  - A fa koronaátmérője
  - A korona kezdőmagassága
  - A fa habitusa
  - Facsonk
  - Törzspozíció
 • Favédelmi terv
 • Favédelmi zóna


Fakataszter

 • A fakataszter tárgya
 • A fakataszter követelményei
 • A fakataszter adattartalma
 • Adat tulajdonjog tisztázása
 • Alapadatok
 • Favizsgálati adatok
 • Faápolási intézkedések adatai
 • Rendkívüli események során tett intézkedések adatai
 • Favédelmi terv és megvalósulásának adatai
 • Felmérési terület kijelölése
 • Helymeghatározás pontossága, térinformatikai szoftver alkalmazása
 • Megőrzés
 • Érvényességi és felülvizsgálati idő
 • Felelősség


Faérték

 • Nagy értékű
 • Közepes értékű
 • Kis értékű, értéktelen


A fa állapota

A szemmel látható faállapot meghatározásakor a faegyed (környezeti viszonyoktól független) aktuális egészségügyi állapotát, életképességét vizsgáljuk. A fák vitalitását jellemzően a lombkorona állapota tükrözi; emellett a törzs és látható gyökerek esetleges elváltozásait is figyelemmel kísérjük. A terepi szemle során magas szakmai felkészültséggel rendelkező kollégáink végzik a faállapot meghatározást, a fák esetleges rendellenességeinek felderítésével.


A fa kockázati besorolása

A fák kockázati besorolása során a fák valószínűsíthető biztonságosságát értékeljük. A fák főként kidőlés, a törzs eltörése, ágleszakadás által jelenthetek veszélyforrást a környezetükre nézve. A kockázatértékelésében a nem kívánatos következmények közé tartozik a személyi sérülés, a vagyoni kár, vagy valamely tevékenység zavarása, akadályozása. A fák által előidézett élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotot a tulajdonos/kezelő/használó köteles megelőzni, illetve megszüntetni, az esetleges károkozásért pedig felelősséggel tartozik.


Javasolt beavatkozások

 • Nem igényel beavatkozást
 • Szakszerű kismértékű faápolást igényel
 • Szakszerű faápolást igényel
 • Folyamatos beavatkozást igényel
 • Szemrevételezésre kivágandó
 • Műszeres vizsgálatot igényel
 • Szakmai határozatot igényel
 • Alapos/magasban végzett vizuális vizsgálatot igényel
 • Felülvizsgálatot igényel

 


Beavatkozási prioritás

A javasolt intézkedés sürgősségét, időbeli prioritását határozza meg, az alábbi három fő kategóriába sorolva:

 


Kivitelezési munkaóra és faanyag mennyiség becslése

Ezen adatok kataszterezés során történő felvétele nagyban elősegíti az árajánlatok, műszaki tartalmak tételes mennyiségi kiírásának összeállítását, és egy tervezői árbecslés elkészítését.


Favizsgálatok

 • Szemrevételezés
 • Műszeres favizsgálatok
 • Gyökérstabilitás vizsgálat
  - Dinamikus vizsgálat
  - Húzásvizsgálat
 • Az akusztikus tomográffal végzett vizsgálat (töréskockázat) vagy "Fakopp"
 • Fúrásellenállás mérés


Faápolási kivitelezési munkák irányelvei

 • Faápolási munkák szempontjából elkülöníthető fa méret kategóriák
 • A szakszerű faápolási munkák követelményei
 • A metszés időpontja
 • Kismértékű, összevont faápolási munkák
 • Fakivágási vagy részleges favágási munkákra vonatkozó követelmények
 • Tuskómarás
 • Sebkezelés

 

 

 


A szakszerűtlen metszés káros következményei

 • A felnyírt fák kockázati sajátosságai
 • A csonkolt fák kockázati sajátosságai
 • Ágleszakadások, ágkitörések, egyéb kockázatok
   


Növényvédelem

 • Injektálás
 • Permetezés
 • Tápanyag utánpótlás
 • Új fák telepítése, utógondozása


Szakmai szabványok

Az alábbi szakmai szabványok alkalmazása önkéntes, szakmai irányelvet és ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyeket az adott megbízási feladathoz igazodóan szükséges adaptálni.

 • Fák védelme építési területen
 • Favédelmi zónák általános bemutatása


Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein

 • Munkavégzés feltételei
 • Környezeti károkozás a faápolás kivitelezése során
 • Felelősség és felelősségbiztosítás


Kapcsolat

Árajánlatkérés

Ajánlatkérését e-mailben várjuk:

E-mail: info@dendrocomplex.hu

Iroda: Pilisjászfalu, Bécsi út 30, Ipari park A épület

Hétfőtől-péntekig: 8.00- 16.00 óra között

Telefonszám: 20/2142914